1. Willen jullie jezelf kort voorstellen?

Wij zijn Janny en Jacob Stollenga. Wij wonen sinds 1985 met veel plezier in Bedum. Wij zijn lang lid geweest van de Loopgroep Bedum. Door omstandigheden (werk op grote afstand en blessureleed) lukte het ons niet meer dit voort te zetten. Vanuit de Loopgroep zijn we als vanzelf als vrijwilliger mee gaan doen met de Winterloop.

  1. Wat betekent de Bedumer Winterloop voor jou?

Een evenement voor een goed doel. Het kunnen bijdragen aan een dergelijk evenement voelt erg goed. Ook is de sfeer onder de vrijwilligers erg goed en daarom is het leuk om mee te doen. Het is inmiddels een groot evenement geworden en daar zijn we trots op.

  1. Wat is je betrokkenheid bij de Bedumer Winterloop?

Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest. Onze bijdrage is dat wij op de zaterdag vrijwilliger zijn bij de in- en uitschrijving. Daarnaast is Janny ook actief als EHBO-er. In 2020 doen we voor de 10e keer mee!

  1. Wat zou jij zelf willen doen voor de Bedumer Winterloop?

We zouden nog wel meer willen doen, maar wij hebben hiervoor niet genoeg vrije tijd.

  1. Op welke manier heb je met de ziekte kanker in je omgeving te maken?

Helaas komt de ziekte te vaak voor en dus ook in onze familie- en vriendenkring. Soms is de ziekte behandelbaar, maar vaak is dat (nog) niet het geval. Onze beide vaders zijn overleden aan de gevolgen van kanker, een zus op erg jonge leeftijd en enkele jaren geleden is een zeer dierbare vriend hieraan veel te jong overleden.

  1. Als je mocht kiezen waaraan het geld van de Bedumer Winterloop besteed mag worden wat kies je dan?

De keuzen die tot nu zijn gemaakt, onderzoek door het UMCG, vinden wij een uitstekende bestemming. De bestrijding van de ziekte begint bij het uitvoeren van onderzoek.

  1. Particulier initiatief?  

Alle initiatieven om kanker te bestrijden zijn aan te moedigen.

  1. Wat zou jij de organisatie als verbeterpunt willen meegegeven?

We zien niet zozeer verbeterpunten als wel punten die wij belangrijk vinden, zoals de binding in en met het dorp en de omliggende dorpen.

  1. Vind je het belangrijk dat je weet waar de opbrengst naar toe gaat?

Jazeker, wij vinden het belangrijk dat er weinig of geen geld verloren gaat aan randzaken rondom fondswerving. Het geld gaat rechtstreeks naar het goede doel zonder dat er onderweg geld aan andere zaken wordt besteed.

  1. Wat vind je van de projecten die afgelopen jaren ondersteund zijn?

Zoals reeds aangegeven: prima besteding. De oplossing voor de ziekte start bij het uitvoeren van goed onderzoek.

We hopen dat de 10e editie weer een recordopbrengst geeft, zodat de onderzoekers verder kunnen met hun werk!