• Donatie van 141.500,00 aan het UMCG KankerResearch Fonds
  • Donatie van 3000,00 euro aan Stichting Merels Wereld
  • Donatie van 3000,00 euro aan Stichting Het Hamelhuys
  • Donatie van 3000,00 euro voor aanschaf van een koppelbed aan het UMCG

Voor meer detail informatie zie het jaarverslag 2019-2020 elders op deze site