Waar gaat het geld naartoe 2018

201713: Project Modellen Bedrag: max. € 40.000
Dr. Bart van de Sluis is onderzoeker bij kindergeneeskunde en werkt in het laboratorium van kindergeneeskunde aan nieuwe modellen voor (kinder)kankeronderzoek. Het ontwikkelen van modellen is belangrijk, maar beperkt, tijdrovend en daarom ook kostbaar. Eén van de meest revolutionaire DNA-tools van vandaag is de CRISPR/Cas. Hiermee kan eenvoudig functies die in DNA opgeslagen liggen geïnactiveerd worden. Deze mogelijkheid zorgt er voor dat er sneller gewerkt kan worden en waardoor uiteindelijk beter inzicht in de ontwikkeling van tumoren ontstaat. Een betere behandelkeuze kan vervolgens gemaakt worden. Voor kinderen met kanker wordt een betere behandeling mogelijk, waardoor meer kansen met en na kanker. Ook de hematologie, Eriba en de medische oncologie kunnen deze techniek inzetten om patiëntenbehandelingen te verbeteren.


201724a Project Micro Bedrag: € 2.500

Om een kankercel goed te kunnen begrijpen en om nieuwe therapie te ontwikkelen moet je een kankercel goed kunnen bekijken. Met het blote oog zie je niet genoeg en daarom gebruiken we microscopen. Nu is een moderne lichtmicroscoop nodig om tumorcellen goed te kunnen bekijken en analyse goed uit te kunnen voeren. De LEICA DMi1 maakt gebruik van LED verlichting. Dit geeft minder warmte af en dat is beter voor het resultaat. De kwaliteit van analyses verbeterd hierdoor. Met behulp van deze microscoop worden nieuwe therapieën voor kinderkanker ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld leukemie. Maar Professor de Jong en zijn collegae zullen daarnaast therapieën ontwikkelen voor o.a. maag-darm-leverkanker, immunotherapie baarmoeder-halskanker, borstkanker en alvleesklierkanker.


201724b Project De Foto Bedrag: € 3.000

Op een foto zie je soms dingen die je eerder niet opvallen. Foto’s maken het ook mogelijk om een verandering over de tijd in beeld te brengen. In ons laboratorium worden daarom ook foto’s gemaakt om te zien wat er gebeurd in een kankercel. Dit helpt artsen en onderzoekers om beter te begrijpen wat er gebeurd en met deze kennis kun je beter kiezen wat de beste behandeling is. Professor Steven de Jong wil daarom een digitale camera (5 Megapixel Leica MC170 HD) die op een microscoop geplaatst kan worden. De gemaakte foto’s en beelden kunnen met behulp van de camera direct opgeslagen worden en dat maakt effectief en slagvaardig onderzoek mogelijk. Deze camera wordt ingezet voor ontwikkelen en verbeteren van nieuwe therapieën voor kinderkanker, zoals bijvoorbeeld leukemie. Professor de Jong en zijn collegae zullen de camera daarnaast inzetten voor nieuwe behandelmethodes bij o.a. maag-darm-leverkanker, immunotherapie, baarmoederhalskanker, borstkanker en alvleesklierkanker.


201723 Project Bloed Bedrag: € 3.000

In ons bloed valt van alles te ontdekken en daarom worden vaak bloedtesten gedaan om te ontdekken wat een patiënt mankeert. Door allerlei nieuwe technieken is het steeds beter mogelijk om ziektes uit het bloed te ontdekken en ook materiaal van tumorcellen vinden we ons bloed. Tot nu toe is het nog niet altijd goed mogelijk om diagnoses op basis van bloedtesten te doen. Dit willen we wel, want dat heeft veel voordelen. Nu wordt veelal een biopt gedaan voor de diagnostiek. Hierbij wordt een hapje weefsel uit het lichaam weggenomen op de plek waar kanker wordt vermoed. Een patiënt ervaart een biopt vaak als een flinke ingreep. Bloed geven is minder erg. Wanneer de hele diagnostiek op basis van een beetje bloed kan, dan is dit prettiger, voor de jonge patiëntjes en de oudere patiënten, en het is ook nog eens vele malen goedkoper. Dr. Klaas Kok heeft nu een plan gemaakt om diagnostiek uit bloed mogelijk te maken. Samen met pathologie, medische biologie en longziekten wordt het plan uitgewerkt.


201726 Project Angst Bedrag: € 3.000

Jonge vrouwen en oudere vrouwen krijgen borstkanker. Wanneer je als vrouw borstkanker krijgt, dan grijpt dat vaak heel diep in, omdat een belangrijk deel van het ‘vrouw zijn’ wordt aangetast. Vrouwen hebben vaak grote behoefte aan psychische ondersteuning tijdens en/of na hun behandeling. Vooral de vrouwen die ernstige klachten krijgen, zoals angst of depressie. Dr. An Reyners heeft een methode bedacht waarmee tijdig ontdekt wordt of iemand ernstige psychische klachten ontwikkeld.Dr. Reyners gaat deze methode ontwikkelen met hulp van epidemiologie, deelnemers van het project OncoLifeS, de medische oncologie en het Expertise Centrum Palliative Medicine. Met een nieuwe goede methode kan de juiste hulp geboden worden, waardoor ook deze vrouwen met en na kanker maatschappelijk en sociaal goed blijven functioneren.