Beste allemaal,

Gisteravond heeft het team van de Bedumer Winterloop na veel wikken en wegen besloten om de 11e editie af te gelasten. Een verdrietig maar verstandig besluit denken wij. De afgelopen maanden hebben wij gekeken naar goede alternatieven maar zowel de Gemeente als de Veiligheidsregio geven aan dat er nog te veel onzekerheden kleven aan de tijd die voor ons ligt. Er zijn nu extra  veiligheidsmaatregelen genomen maar de regels voor februari 2021 zijn niet duidelijk.

Wij voelen ons als team verantwoordelijk voor uw gezondheid immers de opbrengsten van de Winterloop gaan ieder jaar naar het UMCG Kanker Researchfonds waarbij wij proberen voor eenieder een gezonde en nieuwe morgen te laten aanbreken. Daarnaast komen veel van onze donaties van het bedrijfsleven
en wij vinden het niet juist om hen nu in deze voor hun moeilijke tijd te vragen om ons te ondersteunen met advertenties en/of goederen. Tot slot zou het ook niet goed zijn om een beroep te doen op ons leger van vrijwilligers. Zij staan ieder jaar in groten getale voor ons klaar om te helpen waar dat maar mogelijk is. Wij zijn daar zo dankbaar voor dat wij dit jaar afzien van hun hulp.

Al met al nemen wij met pijn in het hart afscheid van de Bedumer Winterloop 2021, wetende dat dit een verstandig besluit is. Gevoel en verstand zitten nu eenmaal niet altijd op dezelfde lijn. Uiteraard hopen wij dat er weer perspectief gloort en dat wij in de loop van volgend jaar weer toegaan naar het nieuwe normaal! Ons enthousiasme bewaren wij voor de 12e editie waarbij wij weer hopen op een zinderende en
spectaculaire Winterloop.
Tot die tijd: blijf gezond en pas een beetje op elkaar!

Een groet met een glimlach namens het team van de Winterloop,

Klaes Hoekstra
06-3087 4342