De Groningse radioloog Dr. Monique Dorrius praat ons bij over het ‘Microwave ablatie van kleine borsttumoren’ onderzoek

Vorig jaar kwam vanuit het UMCG uit monde van Dr. Monique Dorrius de vraag of er door de Bedumer Winterlooporganisatie geld beschikbaar gesteld kon worden voor het verrichten van ‘microwave ablatie van kleine borsttumoren’. Mocht dit onderzoek aanslaan dan kan het een heel goed alternatief zijn voor een borstbesparende operatie. En vanuit de BW-organisatie kwam bij mij vervolgens het verzoek om eens nader op dit onderzoek in te zoomen. Onderzoek verrichten is al tijdrovend, kwam ik achter, maar het administratieve voortraject en de behandeling vervolgens succesvol implementeren moet ook niet onderschat worden…..

Dr. Monique Dorrius

Ik bel Dr. Dorrius op een voor haar ongelukkig moment want ze zit thuis in verband met een positieve coronatest. Naast fulltime radioloog in het UMCG is Monique ook nog moeder van twee dochters. En dat nadat ze na een HAVO/VWO traject aanvankelijk alleen voor de HBO-opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken wilde gaan om röntgenlaborant te worden.

Maar in Groningen ontmoette ze een radioloog die haar dermate enthousiasmeerde dat ze Geneeskunde ging studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor het wetenschappelijke vervolgonderzoek kwam ze terug naar Groningen. Na een promotie in 2011 was ze uiteindelijk in 2016 op 39-jarige leeftijd klaar met haar opleiding tot radioloog en sinds 2016 werkt ze als mamma- en thoraxradioloog in het UMCG. Fulltime en met veel plezier.

Geboren in Delfzijl maar nu dus gesetteld in onze provinciehoofdstad. Het werkplezier haalt ze zeker ook uit het contact met haar patiënten. ‘Ik probeer ze, samen met ons team, zoveel mogelijk gerust te stellen en op hun gemak te laten voelen. Dagelijks komen zo’n twintig patiënten langs voor onderzoek. Dit nadat ze zijn doorgestuurd door een huisarts omdat ze een knobbeltje gevoeld hebben, of doorstromen vanuit een bevolkingsonderzoek of omdat ze door genmutatie een verhoogd risico op het krijgen van borstkanker lopen.’

Het onderzoek

Naast dit patiëntencontact verricht ze ook het nodige onderzoek. Vorig jaar was daar de aanvraag of er geld beschikbaar gesteld kan worden voor ‘microwave ablatie van kleine borsttumoren’ als alternatief voor een borstbesparende operatie. Uiteraard wil ze hierover graag wat uitleg verschaffen: ‘Ablatie houdt in dat onder plaatselijke verdoving/sedatie (een roesje dus) een naald wordt ingebracht in de tumor. Dat kan alleen bij stadium 1 borstkanker waarbij de tumorgrootte kleiner is dan of gelijk aan twee centimeter. Via een naald wordt er hitte gegenereerd wat ervoor zorgt dat de kankercellen worden gedood.’

‘Om na te gaan of de ablatie succesvol is geweest moet de patiënt een MRI-scan met contrast ondergaan. Op de beelden kan de ablatieholte en eventueel achtergebleven kanker beoordeeld worden. De voordelen van deze behandeling zijn groot. De patiënt hoeft niet onder algehele narcose (het betreft een snellere dagbehandeling en werkt dus kostenbesparend), het heeft een positieve effect op de cosmetische uitkomst en dus ook op de psychologische impact van de behandeling. Bij nier-, lever- en bottumoren zijn met deze behandeling al hele positieve resultaten bereikt!’ Dr. Dorrius is dus zeer benieuwd of dit ook met kleine borsttumoren lukt.

Nederland papierland

Het onderzoeksgeld is er, de verwachte resultaten zijn hoopgevend maar eerst moet het onderzoeksvoorstel nog goedgekeurd worden door de Medische Ethische Commissie. En dan komt Nederland papierland om de hoek kijken wat qua zorgvuldigheid natuurlijk nooit verkeerd is. Dus moet een lijvig rapport geschreven worden inclusief uitgebreide patiënteninformatiebrieven, toestemmingsformulieren en patiëntenvragenlijsten Na de eerste beoordeling is ze nu aan het herschrijven. De noodgedwongen coronawerkbreak hoopt ze te kunnen benutten voor de laatste fase en dus de uiteindelijke goedkeuring van haar project. Ze heeft goede hoop dat ze binnenkort kan starten.

In totaal zullen 15 patiënten met een borsttumor kleiner dan 2 centimeter gevraagd worden om aan dit onderzoek mee te doen met alle eerder genoemde opgesomde voordelen als gehoopt resultaat. De patiënten krijgen nog de standaardoperatie waarbij de ablatieholte wordt verwijderd. Op deze manier kan door de patholoog beoordeeld worden of alle kankercellen zijn gedood door de hitte.

Een volgend traject zou kunnen zijn om de resultaten van de twee groepen (geopereerd of een ablatietraject ondervonden) met elkaar te vergelijken. We zijn er nog niet maar Dr. Dorrius wil zich binnenkort maar wat graag storten op een hogere levenskwaliteitverwachting van haar patiënten in termen van onder andere cosmetische uitkomst. Mede mogelijk gemaakt door de organisatie van de Bedumer Winterloop!