Vanaf september zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen van de Bedumer Winterloop op 31 januari en 1 februari aanstaande. De tiende editie gaan wij met elkaar beleven en het gaat weer een geweldig spektakel worden. Wij hebben weer gezorgd voor een uitstekend programma met voor elk wat wils. Naast de bestaande traditionele items gaan wij dit jaar een gekostumeerde stratenloop invoeren. De 90 straten die mee deden aan de Lichtweek 2019 hebben wij gevraagd om zich per straat aan te melden met het thema ”Vrouger”. Er hebben zich al diverse straten opgegeven maar er kunnen nog meer bij! Dus bij deze een oproep aan u allen! Ook de Stiletto run komt weer terug na het succes van vorig jaar. Dus daag uw buurman of buurvrouw uit om mee te doen en ga ze ruimhartig sponsoren. Dit alles is live te volgen vanaf 16.00 uur op het Versplein.  Nieuw onderdeel is het particuliere initiatief. Mensen of instellingen uit de nieuwe Gemeente Het Hogeland kunnen een verzoek indienen om financiële of praktische hulp voor hun project. Het dient wel kanker gerelateerd te zijn. Voor de exacte spelregels kun je kijken op onze website waar je ook het aanmeldingsformulier kunt vinden.

De saamhorigheid in Bedum is enorm, allemaal met maar één doel voor ogen: kanker de wereld uit! Alles halen wij uit de kast om het maximale bedrag bij elkaar te sprokkelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. Helaas is dat nog steeds nodig. Afgelopen maanden hoorde ik weer van diverse kanten van gezinnen die met kanker te maken hebben gekregen. Natuurlijk is het erg voor de betrokkene maar zeer zeker ook voor de andere gezinsleden, daar wordt vaak onvoldoende bij stil gestaan. Ernaast staan is minstens net zo erg, het gevoel hebben dat je niks kunt doen dan alleen er voor haar of hem zijn. Ook als je geluk hebt kanker te overleven blijft er altijd een stukje kanker in je zitten. Niet in je lichaam maar wel in je hoofd. Nooit meer onbezonnen en onbezorgd gelukkig leven want zodra je iets voelt denk je gelijk: het zal toch niet? Mensen hebben echter ook een enorme veerkracht hoe zwaar het ook is, met vallen en opstaan en dat verdient respect.  

Ik ben een gevoelsmens, er zijn vele dingen die mij raken, beroeren en ontroeren. Er komt veel bij mij binnen maar dat is een eigenschap waar je niet per definitie blij mee hoeft te zijn. Wel wil ik met jullie delen dat kleine dingen vaak grootse effecten kunnen hebben. Tegenwoordig horen wij heel vaak de woorden ” Omzien naar elkaar en er voor elkaar zijn”.  Het zijn zinnetjes die te pas en te onpas worden gebruikt in deze haastige wereld. Goed bedoeld uiteraard maar wat komt er in de praktijk van terecht?  ”Gewoon Samen” is een naam met een zekere eenvoud maar daar klinkt in door dat omzien naar elkaar en je inzetten voor een ander een vanzelfsprekendheid wordt. Wij hebben in Bedum een bovengemiddeld aantal vrijwilligers, hulde voor deze mensen! Vrijwilligerswerk begint bij je buren, op straat, op school of in het verzorgingstehuis. Samen geeft ook het goede voorbeeld voor onze jongeren die daardoor geïnspireerd raken om meer betrokken te raken bij hun omgeving en om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Een prachtig voorbeeld zijn natuurlijk onze Dio meiden Ma2 die nu al voor de derde keer een volleybalmarathon organiseren. Dit zijn meiden met karakter en een prachtige inborst en zij gaan er in de toekomst voor zorgen dat Nederland nog mooier, socialer en beter wordt dan nu al het geval is.  ”Er voor elkaar zijn”  geldt natuurlijk voor je familie maar evenzo voor je buren, collega’s, vrienden en vage kennissen. Een kaartje, bloemetje of een hand op de schouder kan toch niet zo moeilijk zijn!  Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan. En niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft. Het hebben van een vriendschap is een geheel eigen en bijzondere rijkdom. Eén die niets te maken heeft met geldelijke gewin. De meest waardevolle dingen zijn gratis en tegelijk onbetaalbaar. Je bent pas rijk wanneer je iets hebt wat je niet kunt kopen. Laten wij het ”omzien naar elkaar” proberen beter in de praktijk te brengen, dat lijkt mij een geweldige gedachte voor het komende jaar.  Gezondheid blijft het grootste geschenk en tevredenheid de grootste rijkdom. Onderneem alles met heel veel liefde, met nieuwe vriendschappen en pas goed op diegene die dat nodig hebben!